Chia sẻ - Dự án (Project) WinPE phiên bản LiveXP sử dụng Winbuilder. Easy Build, ai cũng có thể làm được | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ Dự án (Project) WinPE phiên bản LiveXP sử dụng Winbuilder. Easy Build, ai cũng có thể làm được

Windows XPE

Búa Đá
Đây là dự án WinPE với các thành phần chi tiết và ứng dụng có trong video.
Tuy đây là dự án nền Windows XP, nhưng ở VN vẫn còn nhiều máy có cấu hình trung bình yếu thế cho nên phiên bản này vẫn ko thể thiếu.
Các ứng dụng mình code rất dễ tham khảo có thể thêm các ứng dụng mới tùy theo nhu cầu và năng lực của mỗi người
Hi vọng với dự án này mn có thể tiếp tục phát triển và hoàn thiện thêm.
Nếu có thời gian mình sẽ share thêm project 7/8/10 cho ae


Tải xuống dự án theo các liên kết dưới đây :
- Bản ISO đã build sẵn có thể ghi ra đĩa hoặc copy vào USB đã tích hợp boot grub4dos
+ One Drive : Download
+ Googe Drive : Download
- Dự án dành cho ai có nhu cầu nghiên cứu và phát triển thêm
+ One Drive : Download
+ Google Drive : Download
- Bộ Setup Windows XP SP3 dùng cho dự án
+ archive.org : Download
 


Top