FreeSoft - DriversCloud v.11.1.2.0 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

FreeSoft DriversCloud v.11.1.2.0

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
2022-03-21.png


1578423403_driverscloud_options.jpg


DriversCloud – chương trình là một công cụ phức tạp giúp bạn truy xuất dữ liệu đầy đủ về cấu hình hệ thống của mình, cả phần cứng và phần mềm, đồng thời thực hiện các tác vụ bảo trì bổ sung như cài đặt và cập nhật trình điều khiển, theo dõi thời gian thực phần cứng hoặc phân tích BSOD (Màn hình xanh của Chết) đổ vỡ.

Công cụ này không chỉ phát hiện chính xác cấu hình toàn bộ hệ thống của bạn mà còn cho phép bạn xuất dữ liệu quan trọng này sang tài liệu PDF để cho phép bạn dễ dàng chia sẻ chúng trực tuyến.

Tôi rất thích tính năng giám sát thời gian thực của công cụ này, vì nó giúp bạn theo dõi chặt chẽ các thông số phần cứng như điện áp hoặc nhiệt độ của bộ xử lý hoặc của cạc đồ họa, v.v.

What New:

I just uploaded a minor version of the DriversCloud app.

It essentially fixes a font loading bug for the zip version of the app in the case of a new installation where the DriversCloud app has not been installed. In this case, the interface of the application could load only partially.


Title Release: DriversCloud.v.11.1.2.0
Developer: Home Page
License: FreeWare
OS: Windows

Download:

 
Sửa lần cuối:

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
DriversCloud v.11.1.2.0 - New Update Version
 
Top