Chia sẻ - Dr. Explain Ultima 6.1.1191 (x64) Full - Tạo file HTML, PDF, CHM, RTF | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ Dr. Explain Ultima 6.1.1191 (x64) Full - Tạo file HTML, PDF, CHM, RTF

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Dr.Explain Ultima là phần mềm sẽ giúp bạn tạo các tệp trợ giúp CHM, hướng dẫn sử dụng HTML trực tuyến và hướng dẫn có thể in ở định dạng RTF và PDF. Sử dụng công nghệ thu thập và chú thích tự động độc đáo của nó, các nhà phát triển có thể ghi lại các giao diện phần mềm của họ. Khi được thiết lập để hoạt động, Dr.Explain phân tích một ứng dụng trực tiếp và tự động tạo ra các cửa sổ của nó cùng với một chuỗi các chú thích cho mỗi điều khiển window.

test-dr.explain.png


Dr.Explain là lý tưởng cho các nhà phát triển phần mềm, ISV, ISV vi mô và các nhà văn kỹ thuật. Nó xử lý tất cả các phức tạp của định dạng và tạo trợ giúp, cho phép họ tập trung vào văn bản thuần túy. Dr.Explain cũng rất tuyệt khi giữ tài liệu trợ giúp đồng bộ với các bản cập nhật phần mềm. Vì tất cả dữ liệu được lưu trữ trong một tệp nguồn duy nhất, nên các nhà phát triển có thể dễ dàng chỉnh sửa hoặc cập nhật bất kỳ phần nào của tệp hiện có.

Các tính năng của Dr.Explain Ultima
 • Chụp cửa sổ bằng con trỏ.
 • Có thể tùy chỉnh các yếu tố hình ảnh, menu và bố cục trang
 • Dr.Explain sẽ liệt kê các điều khiển của cửa sổ và sẽ thêm chú thích vào mỗi điều khiển.
 • Chỉ cần thêm một số văn bản mô tả và nhấn nút Xuất để tạo.
Phiên bản mới Dr.Explain Ultima có gì?

Tự động hóa dự án Công việc của bạn sẽ không bị mất ngay cả trong trường hợp lỗi hệ thống.

Chèn thẻ neo HTML dễ dàng.

Giao diện người dùng rõ ràng và hấp dẫn mới cho các hoạt động soạn thảo văn bản.

Một tá các cải tiến hiệu suất và sửa lỗi đã được thực hiện.

test-dr.explain-1.png


Download Dr. Explain Ultima 6.1.1191 (x64) Full - Tạo file HTML, PDF, CHM, RTF

Link trang chủ:Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 
Sửa lần cuối:
Dr.Explain Ultima là phần mềm sẽ giúp bạn tạo các tệp trợ giúp CHM, hướng dẫn sử dụng HTML trực tuyến và hướng dẫn có thể in ở định dạng RTF và PDF. Sử dụng công nghệ thu thập và chú thích tự động độc đáo của nó, các nhà phát triển có thể ghi lại các giao diện phần mềm của họ. Khi được thiết lập để hoạt động, Dr.Explain phân tích một ứng dụng trực tiếp và tự động tạo ra các cửa sổ của nó cùng với một chuỗi các chú thích cho mỗi điều khiển window.

test-dr.explain.png


Dr.Explain là lý tưởng cho các nhà phát triển phần mềm, ISV, ISV vi mô và các nhà văn kỹ thuật. Nó xử lý tất cả các phức tạp của định dạng và tạo trợ giúp, cho phép họ tập trung vào văn bản thuần túy. Dr.Explain cũng rất tuyệt khi giữ tài liệu trợ giúp đồng bộ với các bản cập nhật phần mềm. Vì tất cả dữ liệu được lưu trữ trong một tệp nguồn duy nhất, nên các nhà phát triển có thể dễ dàng chỉnh sửa hoặc cập nhật bất kỳ phần nào của tệp hiện có.

Các tính năng của Dr.Explain Ultima
 • Chụp cửa sổ bằng con trỏ.
 • Có thể tùy chỉnh các yếu tố hình ảnh, menu và bố cục trang
 • Dr.Explain sẽ liệt kê các điều khiển của cửa sổ và sẽ thêm chú thích vào mỗi điều khiển.
 • Chỉ cần thêm một số văn bản mô tả và nhấn nút Xuất để tạo.
Phiên bản mới Dr.Explain Ultima có gì?

Tự động hóa dự án Công việc của bạn sẽ không bị mất ngay cả trong trường hợp lỗi hệ thống.

Chèn thẻ neo HTML dễ dàng.

Giao diện người dùng rõ ràng và hấp dẫn mới cho các hoạt động soạn thảo văn bản.

Một tá các cải tiến hiệu suất và sửa lỗi đã được thực hiện.

test-dr.explain-1.png


Download Dr.Explain Ultima v5.7.1141 Full - Tạo file HTML, PDF, CHM, RTF

Link trang chủ:Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.

No quote

Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
like
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Cập nhật phiên bản Dr. Explain Ultima v6.1.1191 (x64) ngày 30/11/2020 cho các bạn sử dụng ;)
 
Dr.Explain Ultima là phần mềm sẽ giúp bạn tạo các tệp trợ giúp CHM, hướng dẫn sử dụng HTML trực tuyến và hướng dẫn có thể in ở định dạng RTF và PDF. Sử dụng công nghệ thu thập và chú thích tự động độc đáo của nó, các nhà phát triển có thể ghi lại các giao diện phần mềm của họ. Khi được thiết lập để hoạt động, Dr.Explain phân tích một ứng dụng trực tiếp và tự động tạo ra các cửa sổ của nó cùng với một chuỗi các chú thích cho mỗi điều khiển window.

test-dr.explain.png


Dr.Explain là lý tưởng cho các nhà phát triển phần mềm, ISV, ISV vi mô và các nhà văn kỹ thuật. Nó xử lý tất cả các phức tạp của định dạng và tạo trợ giúp, cho phép họ tập trung vào văn bản thuần túy. Dr.Explain cũng rất tuyệt khi giữ tài liệu trợ giúp đồng bộ với các bản cập nhật phần mềm. Vì tất cả dữ liệu được lưu trữ trong một tệp nguồn duy nhất, nên các nhà phát triển có thể dễ dàng chỉnh sửa hoặc cập nhật bất kỳ phần nào của tệp hiện có.

Các tính năng của Dr.Explain Ultima
 • Chụp cửa sổ bằng con trỏ.
 • Có thể tùy chỉnh các yếu tố hình ảnh, menu và bố cục trang
 • Dr.Explain sẽ liệt kê các điều khiển của cửa sổ và sẽ thêm chú thích vào mỗi điều khiển.
 • Chỉ cần thêm một số văn bản mô tả và nhấn nút Xuất để tạo.
Phiên bản mới Dr.Explain Ultima có gì?

Tự động hóa dự án Công việc của bạn sẽ không bị mất ngay cả trong trường hợp lỗi hệ thống.

Chèn thẻ neo HTML dễ dàng.

Giao diện người dùng rõ ràng và hấp dẫn mới cho các hoạt động soạn thảo văn bản.

Một tá các cải tiến hiệu suất và sửa lỗi đã được thực hiện.

test-dr.explain-1.png


Download Dr. Explain Ultima 6.1.1191 (x64) Full - Tạo file HTML, PDF, CHM, RTF

Link trang chủ:*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
ok
 
Top