DoNotSpy10 v5.3 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

DoNotSpy10 v5.3

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
16831.jpg


DoNotSpy10 –là công cụ chống gián điệp đầu tiên trên thế giới dành cho Windows 10. Giao diện người dùng thẳng thắn của nó cho phép bạn quản lý cách Windows 10 tôn trọng quyền riêng tư của họ. Microsoft giới thiệu nhiều tính năng "chẩn đoán" mới với Windows 10. Các dịch vụ này giúp Microsoft thu thập dữ liệu sử dụng và do đó cung cấp dịch vụ tốt hơn. Tuy nhiên, việc thu thập và chia sẻ dữ liệu của bạn với một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới khiến quyền riêng tư của bạn gặp rủi ro. Có những dịch vụ có thể ghi lại thông tin nhập bằng bàn phím, lời nói của bạn và bất kỳ hành động nào khác của người dùng. Những người khác chia sẻ thông tin đăng nhập WiFi của bạn với liên hệ của bạn hoặc kết nối bạn với các mạng được chia sẻ bởi các liên hệ của bạn.

DoNotSpy10 cung cấp cho bạn cơ hội dễ dàng quản lý những gì bạn muốn chia sẻ và những gì không. Mặc dù nhiều cài đặt đại diện cho những gì bạn có thể định cấu hình bằng Cài đặt và nhiều ứng dụng khác, nhưng cũng có những tinh chỉnh không dễ dàng truy cập thông qua các ứng dụng mà Windows cung cấp. DoNotSpy10 kết hợp tất cả chúng trong một ứng dụng - đã đến lúc bảo vệ quyền riêng tư của bạn, hãy bắt đầu!

Features
• Advertising: Disable Advertising in Windows Explorer
• Advertising: Disable and Reset Advertising ID
• Advertising: Disable App Suggestions in Windows Ink Workspace
• Advertising: Disable Bluetooth Advertising
• Advertising: Disable Start Menu App Suggestions
• Apps: Disable Access to Account Info
• Apps: Disable Access to Calendar
• Apps: Disable Access to Call History
• Apps: Disable Access to Camera
• Apps: Disable Access to Contacts
• Apps: Disable Access to Diagnostic Data
• Apps: Disable Access to Email
• Apps: Disable Access to Language List
• Apps: Disable Access to Location Info
• Apps: Disable Access to Messaging
• Apps: Disable Access to Microphone
• Apps: Disable Access to Notifications
• Apps: Disable Access to Radios
• Apps: Disable Access to Tasks
• Apps: Disable App Notifications
• Apps: Disable Application Telemetry
• Apps: Disable Background Applications
• Apps: Disable Push To Install (Fall Creators Update) *new*
• Apps: Disable Silent Installed Apps
• Apps: Disable Sync With Devices
• Defender: Disable Windows Defender Cloud Protection
• Defender: Disable Windows Defender Sample Submission
• Defender: Disable Windows Defender
• Defender: Enable Network Protection (Exploit Guard) (Fall Creators Update) *new*
• Edge: Disable Adobe Flash Player
• Edge: Disable Page Prediction
• Edge: Disable Search Suggestions
• Edge: Enable Do Not Track
• Privacy: Disable Message Service Cloud Sync (Fall Creators Update) *new*
• Privacy: Disable Auto Map Download
• Privacy: Disable Biometrics
• Privacy: Disable Enabling Lock Screen Camera
• Privacy: Disable Experimentation
• Privacy: Disable Facts, Tips, Ticks and More on your Lock Screen
• Privacy: Disable Handwriting Data Sharing
• Privacy: Disable Handwriting Error Reporting
• Privacy: Disable Inventory Collector
• Privacy: Disable KMS Client Online Validation
• Privacy: Disable Location *updated*
• Privacy: Disable Network Traffic Pre User SignIn *new*
• Privacy: Disable OneDrive
• Privacy: Disable Password Reveal Button
• Privacy: Disable Retrieving Device Metadata
• Privacy: Disable Sending Writing Info
• Privacy: Disable Sensors
• Privacy: Disable Setting Sync
• Privacy: Disable SmartScreen-Filter for URLs
• Privacy: Disable Steps Recorder
• Privacy: Disable Tailored Experience using Diagnostic Data
• Privacy: Disable Telemetry
• Privacy: Disable Tips about Windows
• Privacy: Disable WiFi Sense
• Privacy: Disable Windows Customer Experience Improvement Program
• Privacy: Disable Windows Feedback Requestes
• Privacy: Disable Windows Media DRM Internet Access
• Privacy: Disable Windows welcome experience
• Privacy: Show Detailed Data Usage
• Search: Disable and Reset Cortana
• Search: Disable Cloud Search (Fall Creators Update) *new*
• Search: Disable Getting to know me *updated*
• Search: Disable Web Search
• Start: Do Not Show Recently Opened Applications
• Start: Do Not Show Recently Opened Files
• Updates: Defer Windows Upgrades
• Updates: Disable Automatic Driver Update
• Updates: Disable Automatic Speech Model Updates (Fall Creators Update) *new*
• Updates: Disable Automatic Windows Store Updates
• Updates: Disable Automatic Windows Updates
• Updates: Disable Malicious Software Removal Tool via Windows Update
• Updates: Disable Windows Update for Other Products
• Updates: Disable Windows Update Sharing

What’s New:

Version 2021 5.3 (18/07/2021)
 • General: Added Support for Windows 10 20H2 (19042)
 • General: Added Support for Windows 10 21H1 (19043)
 • General: Application title shows new names of Windows versions (e.g. 20H2) instead of release numbers
 • General: Added detection for the installed Edge version (Edge Legacy or Edge Chromium). Only shows tweaks for the installed version of Edge.
 • Bugfix: Fixed System Restore Point Creation
 • Bugfix: Help text was not always shown in the right panel
 • Bugfix: Saving a profile saved some tweaks, which were not supported by the local Windows version
 • Bugfix: Loading profiles sometimes loaded the wrong checked state of the first tweak
 • Tweak added: Edge (Chromium): Disable Synchronization of Data
 • Tweak added: Edge (Chromium): Disable Search Suggestions
 • Tweak added: Edge (Chromium): Disable Shopping
 • Tweak added: Edge (Chromium): Disable Suggestion of Similar Pages on Error
 • Tweak added: Edge (Chromium): Disable Spotlight
 • Tweak added: Edge (Chromium): Disable Startup Boost
 • Tweak added: Edge (Chromium): Configure Do Not Track
 • Tweak added: Edge (Chromium): Disable Full-Tab Promotional Content
 • Tweak added: Advertising: Disable Cloud Optimized Content
 • Tweak added: Advertising: Disable Start Menu App Suggestions
 • Tweak added: Advertising: Disable Suggested Content in the Settings App
 • Tweak added: Advertising: Disable Windows Welcome Experience
 • Tweak added: Advertising: Disable Suggestions in Timeline
 • Tweak added: Advertising: Disable My People App Suggestions
 • Tweak removed: Defender: Disable Windows Defender (Microsoft removed this setting in August 2020)
 • Tweak updated: Privacy: Disable Setting Sync (thanks LiteForce!)
 • Tweak updated: Apps: Disable Access to Microphone (changed recommendation to orange)
 • Tweak updated: Apps: Disable Access to Camera (changed recommendation to orange)
 • Tweak updated: Advertising: Disable Start Menu App Suggestions (from build 16299)
 • Tweak updated: Advertising: Disable Suggestions to Get The Most out of Windows
 • Tweak updated: Privacy: Disable Tips about Windows (former tweak worked only on Windows 10 Enterprise and Education editions)

Title Release: DoNotSpy10.v5.3
Developer: Home Page
License: FreeWare
OS: Windows
Download:
XDNHV


 
Top