Đồng xu vàng 2.000 năm khắc hình kẻ ám sát Julius Caesar | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Đồng xu vàng 2.000 năm khắc hình kẻ ám sát Julius Caesar

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Đồng xu vàng hiếm được đúc để tưởng niệm vụ ám sát vị tướng La Mã Julius Caesar có thể đạt mức giá 6,5 triệu USD trong buổi đấu giá cuối tháng 10.

Continue reading...
 


Top