Dòng suối ngọc bích không đóng băng dưới tiết trời -40 ℃ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Dòng suối ngọc bích không đóng băng dưới tiết trời -40 ℃

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Do hoạt động của núi lửa ngầm, dòng suối chảy qua hẻm núi Santan ở Nội Mông không bao giờ bị đóng băng trong suốt mùa đông lạnh giá.

Continue reading...
 
Top