Động pha lê lớn nhất thế giới | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Động pha lê lớn nhất thế giới

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Ở độ cao sâu 300 m dưới lòng đất, động pha lê trong núi Naica được hình thành từ thạch cao, trong trận núi lửa từ 2.600 năm trước.

Continue reading...
 


Top