Đội mũ bảo hiểm đi mua nhà vì sợ nhận dạng khuôn mặt | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Đội mũ bảo hiểm đi mua nhà vì sợ nhận dạng khuôn mặt

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các công ty bất động sản Trung Quốc thường gắn camera, thu thập dữ liệu khuôn mặt của người đến xem nhà khiến người mua phải tìm cách nguỵ trang.

Continue reading...
 
Top