Yêu cầu Phần mềm - Đổi đuôi file Video | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Yêu cầu Phần mềm Đổi đuôi file Video

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Topic này của bạn bị trôi, hôm nay mình mở lại box Phần mềm và kiểm tra lại toàn bộ các bài viết cũ thì thấy bài viết này của bạn bị xóa, tuy nhiên bài viết của bạn hoàn toàn không sai so với quy định diễn đàn nên mình đã khôi phục lại.
Để convert file video từ TS sang MP4, đa số các phần mềm convert video hiện nay đều có thể làm được. Format Factory là một trong số đó, bạn có thể thử :)
Và nhớ từ sau nếu bạn có cần yêu cầu [email protected] phần mềm nào thì bạn yêu cầu ở topic bên dưới để được hỗ trợ nhanh nhất có thể!
Chúc bạn vui vẻ khi tham gia diễn đàn!
 

Minh43

Búa Gỗ
Dùng ffmepg thôi vừa nhẹ vừa đỡ cần cài đặt. Lên google tải ffmepg về giải nén ra và tạo file Convert ts to mp4 .bat có nội dung như sau trong thư mục bin của nó:

for /R %%f IN (*.ts) DO ffmpeg -i "%%f" -c copy "%%~nf.mp4"

Sau đó lưu file này lại. Chuyển các file video .ts vào folder bin đó và chạy file .bat. Nó sẽ tự động chuyển tất cá các file . ts sang mp4
 
Top