Giveaway - Do Your Data Recovery Professional + Key lifetime - Phục hồi dữ liệu chuyên nghiệp - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Giveaway Do Your Data Recovery Professional + Key lifetime - Phục hồi dữ liệu chuyên nghiệp

bungbao

Rìu Chiến
update: key đã hết hạn


Do Your Data Recovery Professional là một trong những phần mềm phục hồi tập tin tuyệt vời giúp để có được xóa, định dạng, hoặc các tập tin bị mất từ máy tính, máy tính xách tay, ổ cứng, thiết bị kỹ thuật số, hoặc phương tiện lưu trữ.

rv1zfdhgui74bkznca7ojm0yijwfrahj-jpg.13319

Các tính năng chính:

  • Cứu dữ liệu từ bất kỳ loại ổ cứng hoặc thiết bị bao gồm ổ cứng máy tính, thiết bị kỹ thuật số, lưu trữ thẻ, thiết bị lưu trữ hàng loạt, phương tiện lưu trữ, và phân vùng bị mất
  • Khôi phục dữ liệu bị mất từ tất cả các trường hợp mất dữ liệu
  • Khôi phục bất kỳ loại tập tin bao gồm các tài liệu, hình ảnh, video, âm thanh, lưu trữ, thư mục, email, vv
  • Xem trước các tập tin phục hồi trước khi bạn mua nó & trước khi bạn lưu các tập tin trên ổ cứng của bạn.
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP và Windows Server

Giá: $69.00/Lifetime

1. tải về làm phục hồi dữ liệu của bạn Pro Phiên bản 7,5 – >
Mã:
https://www.doyourdata.com/trial/DoYourDataRecoveryTrial.exe
2. cài đặt trên máy tính của bạn
3. mở phần mềm và nhấp vào biểu tượng chính từ thanh trình đơn.
Đăng ký với mã giấy phép
Điều khoản


  • Đây là mã giấy phép suốt đời để phục hồi dữ liệu của bạn phiên bản chuyên nghiệp 7,5
  • Không có bản Cập Nhật hoặc nâng cấp miễn phí
  • Không hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
 
Sửa lần cuối:
Top