Chứng khoán - Định giá STB - Phương án nào khả thi nhất cho 32.5% cổ phần của ông Trầm Bê? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chứng khoán Định giá STB - Phương án nào khả thi nhất cho 32.5% cổ phần của ông Trầm Bê?

Chứng khoán Tín Phong chào tất cả A/C/E cộng đồng VN-zoom,

Theo đề án tái cơ cấu đến năm 2025, Sacombank phải xử lý dứt điểm lượng cổ phiếu tương đương 32.5% cổ phần vốn thuộc về ông Trầm Bê và gia đình được trao lại cho nhà nước trong vụ án xét xử Trầm Bê - Phạm Công Danh.

Tại năm 2016, lúc đó được định giá đâu đó khoản 18.000/CP mới đảm bảo tồn đọng. Tuy nhiên lúc đó không ai có đủ lượng tiền mặt để mua (tiền tươi thóc thật). Và giá cao hơn giá thị trường gấp đôi. Lúc đó rất nhiều tổ chức mong muốn lượng cổ phần này, nhưng không thể có tiền mặt trong lúc cả ngành ngân hàng đang tái cơ cấu.

Tuy nhiên, với việc đề án tái cơ cấu được hoàn thành trong quý 4 năm nay, thì khoản 32.5% này sẽ nóng lên trong thời gian tới.

Câu hỏi đặt ra là:

- Phương án giải quyết thế nào?

- Giá ra sao?

- Hướng đi nào khả thi nhất?

- Bao giờ bán vốn?

Trong video này, Thắng trả lời tất cả câu hỏi của nhà đầu tư cũng như Thắng phân tích các tình huống cho cổ đông STB hiểu rõ hơn.

Mọi giả định đều dựa trên phân tích của cá nhân chuyên gia (người xem phải lưu ý và tôn trọng quan điểm này, tránh nhầm lẫn).

Tiêu đề của video là: Định giá STB - Phương án nào khả thi nhất cho 32.5% cổ phần của ông Trầm Bê? l Chứng khoán Tín PhongMời cả nhà xem và tham gia đặt câu hỏi.
 


Top