Định danh điện tử sẽ giúp giảm lửa đảo chuyển tiền | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Định danh điện tử sẽ giúp giảm lửa đảo chuyển tiền

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Nếu giao dịch ngân hàng sử dụng định danh điện tử, kẻ xấu sẽ không dám thực hiện việc lừa đảo bằng tài khoản không chính chủ, do sẽ lộ mặt.

Continue reading...
 


Top