Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất được Sơn Màu Trắng? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất được Sơn Màu Trắng?

shinenb

Gà con

Điều gì sẽ xảy ra nếu trái đất được sơn màu trắng? |Khai sáng bí ẩn Tiền đề là trước tiên chúng ta phải hiểu về ánh sáng mặt trời và độ phản xạ Ánh sáng mặt trời chứa ba loại ánh sáng khác nhau, đó là ánh sáng nhìn thấy, ánh sáng hồng ngoại và ánh sáng tử ngoại. Khi ánh sáng nhìn thấy chiếu vào bề mặt. Năng lượng này sẽ bị hấp thụ hoặc phản xạ, và phần ánh sáng bị phản xạ bởi bề mặt được gọi là suất phản xạ hay tiếng anh gọi là albedo. Có nghĩa là bề mặt hấp thụ nhiều ánh sáng hơn, chẳng hạn như mặt đường nhựa đen thì albedo sẽ rất thấp, vì vậy chúng có thể hấp thụ nhiều ánh sáng. Đây là lý do tại sao vào mùa hè. Nó sẽ trở nên rất nóng, với độ lớn cao, phản xạ 95% bức xạ mặt trời. Albedo hiện tại của trái đất là 30%, vì vậy bề mặt của trái đất sẽ hấp thụ rất nhiều ánh sáng mặt trời.​

 
Top