Nhờ tư vấn - Điện thoại cũ p/p trong tầm giá 2 triệu? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nhờ tư vấn Điện thoại cũ p/p trong tầm giá 2 triệu?

phongtv

Búa Đá
Tình hình là mình vừa mất điện thoại {after_boom}. Trong tầm giá 2 triệu ngoài Xiaomi Redmi 5 plus và Huawei Nova 2i có smartphone cũ nào khác đáng mua không mọi người.
 
Top