Diễn đàn hiện quảng cáo có nhiều | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Diễn đàn hiện quảng cáo có nhiều

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

tvthoi1984

Rìu Vàng
Xin chào ban quản trị VNZ.

Mình không biết do diễn đàn hay do máy mình bị nhiễm vius mà khi vào diễn đàn vnz quảng cáo hiện ra tùm lum gây khó chịu lắm.
ví dụ: ở chủ đề https://vn-z.vn/threads/khong-send-to-desktop-duoc.41923/#post-616359

1627050115929.png


1627050196077.png


Trên và dưới bài viết đều có quảng cáo. nhìn rối quá AD ơi.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top