Desktop & Văn phòng - DFX Audio Enhancer v13.027 Full - Phần mềm lọc âm thanh cho máy tính - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Desktop & Văn phòng DFX Audio Enhancer v13.027 Full - Phần mềm lọc âm thanh cho máy tính

Tối ưu hóa âm thanh cho phần cứng

Xem phần đính kèm 5404

Hầu hết âm nhạc và âm thanh được thiết kế cho loa và tai nghe chất lượng phòng thu. Chúng tôi tối ưu hóa âm thanh của bạn cho bất kỳ phần cứng nào bạn đang sử dụng.
Âm thanh trung thực cao cho âm nhạc của bạn (và hơn thế nữa)
Phần mềm của chúng tôi tối ưu hóa âm thanh của bạn cho toàn bộ hệ thống của bạn, do đó bạn có được chất lượng độ trung thực cao trên Spotify, YouTube, Apple Music, Netflix và hơn thế nữa.
Tăng âm lượng của bạn mà không bị biến dạng
Chúng tôi tăng âm lượng tối đa cho hệ thống của bạn đến giới hạn thực của nó đồng thời ngăn ngừa biến dạng.
Cá nhân hóa trải nghiệm nghe của bạn
Chúng tôi cung cấp cho bạn các công cụ để tùy chỉnh âm thanh của bạn. Hoặc để FxSound trong nền và chúng tôi sẽ vui vẻ làm việc cho bạn.

Những gì bạn nhận được với FxSound
- Âm thanh độ phân giải cao với bất kỳ phần cứng.
- Tăng âm lượng mà không bị biến dạng.
- Âm thanh không nén trên YouTube và hơn thế nữa.
- Tối ưu hóa âm thanh trong nền.
- Trải nghiệm nghe tùy biến.

No quote
cam on ban da chia se phan mem hay lam
 

nhunh

Gà con
Tối ưu hóa âm thanh cho phần cứng

Xem phần đính kèm 5404

Hầu hết âm nhạc và âm thanh được thiết kế cho loa và tai nghe chất lượng phòng thu. Chúng tôi tối ưu hóa âm thanh của bạn cho bất kỳ phần cứng nào bạn đang sử dụng.
Âm thanh trung thực cao cho âm nhạc của bạn (và hơn thế nữa)
Phần mềm của chúng tôi tối ưu hóa âm thanh của bạn cho toàn bộ hệ thống của bạn, do đó bạn có được chất lượng độ trung thực cao trên Spotify, YouTube, Apple Music, Netflix và hơn thế nữa.
Tăng âm lượng của bạn mà không bị biến dạng
Chúng tôi tăng âm lượng tối đa cho hệ thống của bạn đến giới hạn thực của nó đồng thời ngăn ngừa biến dạng.
Cá nhân hóa trải nghiệm nghe của bạn
Chúng tôi cung cấp cho bạn các công cụ để tùy chỉnh âm thanh của bạn. Hoặc để FxSound trong nền và chúng tôi sẽ vui vẻ làm việc cho bạn.

Những gì bạn nhận được với FxSound
- Âm thanh độ phân giải cao với bất kỳ phần cứng.
- Tăng âm lượng mà không bị biến dạng.
- Âm thanh không nén trên YouTube và hơn thế nữa.
- Tối ưu hóa âm thanh trong nền.
- Trải nghiệm nghe tùy biến.

No quote
Hồi xưa có xải chương trình này, chỉnh lại âm thanh nghe hay hơn.
 

dungnimpe

Gà con
Tối ưu hóa âm thanh cho phần cứng

Xem phần đính kèm 5404

Hầu hết âm nhạc và âm thanh được thiết kế cho loa và tai nghe chất lượng phòng thu. Chúng tôi tối ưu hóa âm thanh của bạn cho bất kỳ phần cứng nào bạn đang sử dụng.
Âm thanh trung thực cao cho âm nhạc của bạn (và hơn thế nữa)
Phần mềm của chúng tôi tối ưu hóa âm thanh của bạn cho toàn bộ hệ thống của bạn, do đó bạn có được chất lượng độ trung thực cao trên Spotify, YouTube, Apple Music, Netflix và hơn thế nữa.
Tăng âm lượng của bạn mà không bị biến dạng
Chúng tôi tăng âm lượng tối đa cho hệ thống của bạn đến giới hạn thực của nó đồng thời ngăn ngừa biến dạng.
Cá nhân hóa trải nghiệm nghe của bạn
Chúng tôi cung cấp cho bạn các công cụ để tùy chỉnh âm thanh của bạn. Hoặc để FxSound trong nền và chúng tôi sẽ vui vẻ làm việc cho bạn.

Những gì bạn nhận được với FxSound
- Âm thanh độ phân giải cao với bất kỳ phần cứng.
- Tăng âm lượng mà không bị biến dạng.
- Âm thanh không nén trên YouTube và hơn thế nữa.
- Tối ưu hóa âm thanh trong nền.
- Trải nghiệm nghe tùy biến.

No quote
hay
 
Top