Desktop & Văn phòng - DBConvert Studio v1.6.3 Full - Đồng bộ và quản lý cơ sở dữ liệu - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Desktop & Văn phòng DBConvert Studio v1.6.3 Full - Đồng bộ và quản lý cơ sở dữ liệu

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
DBConvert Studio là ứng dụng được thiết kế nhằm hỗ trợ bạn di chuyển và đồng bộ dữ liệu qua các cơ sở dữ liệu, qua đó quản trị và quản lý dữ liệu hiệu quả hơn. DBConvert Studio chuyển đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu và dữ liệu giữa nhiều định dạng, cung cấp nhiều tùy chọn đồng bộ để cập nhật dữ liệu cho node cơ sở dữ liệu nguồn và node cơ sở dữ liệu đích.

DBConvert Studio xử lý được với hầu hết các định dạng cơ sở dữ liệu, từ Firebird, SQLite, PostgreSQL, đến Azure và MS Access. Các cơ sở dữ liệu này sẽ được thêm vào ứng dụng qua trình đơn Connections. Về cấu hình, bạn có thể đặt các thông tin yêu cầu cho từng cơ sở dữ liệu để xây dựng kết nối riêng.

Di chuyển dữ liệu nhanh giữa nhiều cơ sở dữ liệu là một ưu điểm khác của DBConvert Studio. Nếu muốn truyền thông tin tới nhiều cơ sở dữ liệu, bạn nên chọn model Data Distribution (Phân bổ dữ liệu). Bên cạnh đó, DBConvert Studio đồng bộ dữ liệu song song trong nhiều cơ sở dữ liệu và đảm bảo thông tin liên tục được cập nhật.

Các tính năng chính của DBConvert Studio:

- Di chuyển và đồng bộ dữ liệu qua nhiều cơ sở dữ liệu.
- Quản lý dữ liệu.
- Chuyển đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu.
- Thay đổi tên kết nối tới cơ sở dữ liệu.

Download DBConvert Studio v1.6.3 Full - Đồng bộ và quản lý cơ sở dữ liệu

Link trang chủ:

Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.

Mã Hex tải phần mềm:

To view the content, you need to Sign In or Register.

Hoặc:

To view the content, you need to Sign In or Register.

Để hiển thị link tải qua đoạn mã Hex bên trên, các bạn làm theo hướng dẫn ở topic bên dưới:

Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 
Top