Desktop & Văn phòng - Đặt video làm hình nền máy tính với phần mềm LMT Video Player - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Desktop & Văn phòng Đặt video làm hình nền máy tính với phần mềm LMT Video Player

LeMinhThanh

Búa Gỗ Đôi

LMT Video Player là 1 phần mềm hỗ trợ xem video cực kì thú vị, video sẽ "phủ" lên màn hình để bạn có thể vừa làm việc vừa xem video. Bạn có thể dùng LMT Video Player để xem các video offline có sẵn trên máy tính hoặc các video online từ Facebook và Youtube.
Trong phiên bản 1.2 này đã có bổ sung tính năng cho phép bạn đặt các video làm hình nền máy tính, giúp màn hình desktop trở nên sinh động hơn :D

Video hướng dẫn:

Link download:
https://lêminhthành.vn/lmt-video-player/
 
hình như đổi rồi
 
Top