Danh sách Uploader-VNZ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Danh sách Uploader-VNZ

haivu

Administrator
Thành viên BQT
Cây, cờ rách, phim, nhạc, game... Vẫn luôn là thế mạnh - truyền thống của VNZ, dù gì nó cũng là 1 phần của VNZ.
Nay vì nhiều lý do mà các phần xương máu ấy không thể công khai, nhiều uploader vẫn tâm huyết, nhiều thành viên vẫn mong ngóng hàng ngày.
Mình lập chủ đề này để mời các uploader có tâm huyết chia sẽ cùng cộng đồng ghi danh tại đây cho các thành viên biết và trao đổi cùng nhau.
Quy định:
Chỉ uploader có tài nguyên cần chia sẽ mới được trả lời trong bài này
Uploader ghi rõ dạng tài nguyên mà mình thường chia sẽ (VD: Haivu: Chuyên phim, Thúi Nga).
Mỗi uploader tạo 1 cuộc trò chuyện cho từng lĩnh vực và add thành viên có nhu cầu vào.
Thành viên có nhu cầu - quan tâm uploader và lĩnh vực nào theo dõi bài này để biết và chủ động liên hệ người mình cần nhé.
 

Chủ đề tương tự

Top