Danh Sách Tổng Thơ Ký Liên Hiệp Quốc | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Danh Sách Tổng Thơ Ký Liên Hiệp Quốc

NgocSa

Gà con
Danh Sách Tổng Thơ Ký Liên Hiệp Quốc

Tong-Tho-Ky-Lien-Hiep-Quoc.jpg


1. Trygve Lie (Na Uy, Sanh: 16/7/1890, Mất: 30/12/1968, Năm Đương-Chức: 1946-1952)

2. Dag Hammarskjöld (Thụy Điển, Sanh: 29/7/1905, Mất: 18/9/1961, Năm Tại-Chức: 1953-1961)

3. U Thant (Myanmar, Sanh: 22/1/1909, Mất: 25/11/1974, Năm Tại Nhiệm: 1961-1971)

4. Kurt Waldheim (Áo, Sanh: 21/12/1918, Mất: 14/6/2007, Năm Đương-Chức: 1972-1981)

5. Javier Perez de Cuellar (Peru, Sanh: 19/1/1920, Mất: ngày 4/3/2020, Năm Tại-Chức: 1982-1991)

6. Boutros Boutros-Ghali (Ai Cập, Sanh: 14/11/1922, Mất: 16/2/2016, Năm Đương-Chức: 1992-1996)

7. Kofi Annan (Ghana, Sanh: ngày 8/4/1938, Mất: 18/8/2018, Năm Tại-Chức: 1997-2006)

8. Ban Ki-moon (Đại Hàn, Sanh: 13/6/1944, Năm Đương-Chức: 2007-2016)

Tổng Thơ Ký LHQ đương nhiệm: ông António Guterres đến từ Bồ Đào Nha, nhậm chức tháng 1/2017. LHQ đặt trụ-sở chánh hay tổng-hành-dinh tại New York City.

Headquarters of the United Nations - Trụ Sở Chánh/Tổng Hành Dinh Liên Hiệp Quốc

Headquarters-of-the-United-Nations.jpg

(Theo web site Tổng Thơ-Ký Liên-Hiệp-Quốc: https: // www. un.org/sg/en/content/former-secretaries-general.)
 


Top