Danh bạ trực tuyến các giải pháp chuyển đổi số Việt Nam | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Danh bạ trực tuyến các giải pháp chuyển đổi số Việt Nam

VNZ-ROAD

NEXTVNZ

Danh bạ trực tuyến các giải pháp chuyển đổi số được xây dựng nhằm tạo dựng một hệ sinh thái doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ, qua đó thúc đẩy việc chuyển đổi số tại Việt Nam.Chuyển đổi số doanh nghiệp vẫn còn cơ bản, sơ khai

Nhằm đánh giá tác động của Covid-19 đến hoạt động của doanh nghiệp và phân tích xu hướng ứng dụng chuyển đổi số để vượt qua đại dịch, Viện phát triển doanh nghiệp (Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam - VCCI) đã phối hợp cùng với JETRO thực hiện cuộc khảo sát với hơn 400 doanh nghiệp tại Việt Nam.

{keywords}
Nhiều đánh giá cho thấy, các doanh nghiệp Việt đã bị tác động mạnh bởi đại dịch Covid-19. Ảnh: Trọng Đạt

Kết quả nghiên cứu cho thấy, năng lực sản xuất bị suy giảm do bị hạn chế về hoạt động là khó khăn lớn nhất đối với các doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp lớn bị ảnh hưởng mạnh ở việc thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu đầu vào và thị trường nước ngoài bị thu hẹp. Trong khi đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ vướng mắc ở khâu dự đoán khối lượng dự trữ hàng hóa thích hợp, chậm trễ trong việc bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật do các biện pháp hạn chế di chuyển và gặp khó trong việc giao tiếp để tìm kiếm khách hàng mới.

{keywords}
Khảo sát về tác động của Covid-19 đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Số liệu: VCCI

Thời gian qua, số doanh nghiệp có mức doanh thu tăng đạt tỷ lệ rất thấp. Hơn 3/4 số doanh nghiệp được khảo sát có mức doanh thu giảm, trong đó, mức sụt giảm doanh thu từ 1-25% và từ 25-50% chiếm tỷ lệ cao. Khoảng 18% số doanh nghiệp giảm hơn 50% doanh thu bởi dịch bệnh.

Những con số này đã cho thấy Covid 19 đã có tác động nghiêm trọng như thế nào đến các doanh nghiệp. Đây cũng là “hồi chuông” cảnh tỉnh doanh nghiệp phải mau chóng bắt kịp xu thế chuyển đổi số để vượt qua đại dịch.

{keywords}
Thực trạng áp dụng công nghệ số của các doanh nghiệp Việt Nam. Số liệu: VCCI

Có một thực tế là nhận thức về chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam đã có dấu hiệu thay đổi tích cực khi một tỷ lệ lớn doanh nghiệp áp dụng các công nghệ số ngay từ trước khi xảy ra đại dịch.

Báo cáo cũng chỉ ra những điểm đáng lưu tâm khi công nghệ số chỉ được doanh nghiệp áp dụng chủ yếu đối với hoạt động quản trị, logistic, marketing,... Trong khi đó, khâu quan trọng nhất là sản xuất lại chưa thực sự được chú trọng. Điều này khiến cho hàm lượng khoa học công nghệ chưa được chuyển hóa để tạo ra thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm.

{keywords}
Đánh giá về năng lực chuyển đổi số của các doanh nghiệp Việt Nam. Số liệu: VCCI

Tuy phần lớn các doanh nghiệp đã trang bị những năng lực nhất định để chuyển đổi số xong mới chỉ ở mức cơ bản và sơ khai. Tỷ lệ số hóa sản phẩm dịch vụ còn thấp, tỷ lệ đóng góp của các sản phẩm dịch vụ được số hóa trong tổng doanh thu không cao.

Những rào cản chủ yếu khiến doanh nghiệp gặp khó trong việc chuyển đổi số là chi phí ứng dụng công nghệ số cao, thiếu cơ sở hạ tầng, sợ rò rỉ dữ liệu doanh nghiệp, thiếu nhân lực có trình độ,….Trong đó, chi phí ứng dụng công nghệ số là rào cản lớn nhất.

{keywords}
Rào cản chính trong chuyển đổi số đối với các doanh nghiệp. Số liệu: VCCI

Để dễ dàng hơn trong chuyển đổi số, các doanh nghiệp đề xuất việc xây dựng các quy tắc, quy định thúc đẩy kinh doanh không dùng giấy tờ, hỗ trợ tài chính cho ứng dụng công nghệ số và minh bạch hóa các quy tắc, quy định về quản lý dữ liệu Đây là ba kiến nghị được kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong xu thế chuyển đổi số tại Việt Nam thời gian tới.

Danh bạ trực tuyến các giải pháp chuyển đổi số Việt Nam

Để thúc đẩy chuyển đổi số, mới đây một danh bạ trực tuyến về các giải pháp chuyển đổi số Việt Nam đã được cho ra mắt. Giải pháp này được xây dựng nhằm tạo dựng nên một hệ sinh thái các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ.

Được khởi động từ tháng 9/2020 dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin & Truyền thông và Bộ Khoa học & Công nghệ, tới nay, Danh bạ các giải pháp chuyển đổi số Việt Nam (Digital Starts Showcase 2020) đã có hơn 100 giải pháp tham dự.

{keywords}
Danh bạ trực tuyến các giải pháp chuyển đổi số Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt

Đây là tập hợp những giải pháp chuyển đổi số có tính ứng dụng cao, mang tính mới và sáng tạo nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ nâng cấp mô hình kinh doanh để tham gia vào nền kinh tế số.

Trong những năm tiếp theo, danh bạ sẽ được mở rộng và quảng bá với các nước ASEAN khác để cùng chung tay xây dựng một cơ sở dữ liệu chung về chuyển đổi số của khu vực.

Để cung cấp dịch vụ, tham gia và quảng bá sản phẩm chuyển đổi số của mình tới các khách hàng trong và ngoài nước, doanh nghiệp có thể tham gia đăng ký vào danh bạ trực tuyến tại địa chỉ www.digital-stars.vn.

Trọng Đạt

Continue reading...
 


Top