Đăng bài rao vặt vào Khu vực chưa phân loại trong Khu trung tâm thương mại điện tử mấy lần nhưng không được duyệt? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Đăng bài rao vặt vào Khu vực chưa phân loại trong Khu trung tâm thương mại điện tử mấy lần nhưng không được duyệt?

Fuhlen Easter

Gà con
Tài khoản bị khóa
Như tít, mình có đăng mấy lần bài viết trong Khu trung tâm thương mại điện tử nhưng ko được duyệt. Mình thấy mình ko vi phạm nội quy, bán mặt hàng đúng pháp luật. Mong ban quản lý kiểm tra xem xét.
 

Administrator

Administrator
Nếu nội dung của bạn có backlink bài sẽ không được duyệt. Bạn có thể thử đăng lại bài mới
Chú ý theo nội quy:
 


Top