Thế giới động vật - Đàn sư tử chiến đấu với đàn linh cẩu giải cứu đồng loại | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thế giới động vật Đàn sư tử chiến đấu với đàn linh cẩu giải cứu đồng loại

meebo

Rìu Vàng Đôi
Nhìn con linh cẩu bị sư tử cắn lôi lôi về dưới màn hình thấy mắc cười quá.
Con sư tử bị linh cẩu cắn thậm tệ đến nát đít luôn! phen này chắc chỉ có thể đi bộ chứ chạy sao nôi.
 


Top