Đan Mạch xây hầm vượt biển dài nhất thế giới | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Đan Mạch xây hầm vượt biển dài nhất thế giới

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Hầm đường sắt tích hợp đường bộ Fehmarnbelt bắc qua eo biển cùng tên, giúp rút ngắn đáng kể thời gian đi lại giữa hai nước Đan Mạch - Đức.

Continue reading...
 


Top