Chia sẻ - Đại học Harvard đang miễn phí hơn 60 khóa học về khoa học dữ liệu (data science) | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ Đại học Harvard đang miễn phí hơn 60 khóa học về khoa học dữ liệu (data science)

Business

Rìu Bạc Đôi
Đại học Harvard đang miễn phí hơn 60 khóa học về khoa học dữ liệu (data science), lập trình, khoa học xã hội, nhân học, y tế và nghệ thuật. Các khóa này bình thường có giá từ $150 đến hơn $2000. Các bạn nhanh tay đăng ký ngay hôm nay nhé!

mien-phi-khoa-hoc.png

KHOA HỌC DỮ LIỆU:
View hidden content is available for registered users!
https://bit.ly/37u2c9D?fbclid=IwAR1K1OAcF1ymjwPD2CkJ-vzY_mzTvtjFwq2zBCjwXqYcrE6gEl_SBWKDjbM

LẬP TRÌNH:
View hidden content is available for registered users!
https://l.facebook.com/l.php?u=http...8JxrK4jd5usOFnHvEsIe78jMpUZUGsH--UQmLmNfmtHcy

NHÂN HỌC:
View hidden content is available for registered users!
https://l.facebook.com/l.php?u=http...d9gK6K0z2z3Bn37AkVRMSP1SDd62soGDwff5F4RyzctXu

KHOA HỌC XÃ HỘI:
View hidden content is available for registered users!
https://l.facebook.com/l.php?u=http...0upup2NvtcKMOFu3TmTqfyDN-LzxeDe-cVBZCqcOQ-Xhe

KHOA HỌC:
View hidden content is available for registered users!
https://l.facebook.com/l.php?u=http...B6YxJHB04SrCi1cEp_TMYAk05d1XMKZLaBUjpjmOo-FSu

Y TẾ:
View hidden content is available for registered users!
https://l.facebook.com/l.php?u=http...lOUxt2S0vNswl3k9jjCoVBVsYcuDfXdjqKxBhZ0NrRClO

NGHỆ THUẬT:
View hidden content is available for registered users!
https://l.facebook.com/l.php?u=http...m-hUBtsmxfGJdp7emnqmPHzfhukmPr_5_aLP6z7Tb-GGf

DANH SÁCH ĐẦY ĐỦ CÁC KHÓA HỌC:
View hidden content is available for registered users!


Nguồn: Kiến Học
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Cuong1977

Rìu Chiến
Các khóa học này chỉ giới hạn thời gian nên đăng ký mà không tham dự trong khoảng thời gian 30-45 ngày là hết truy cập được
 


Top