Cyber Privacy Suite V.3.5.6 Multilingual | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Cyber Privacy Suite V.3.5.6 Multilingual

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
OIP.ItdLnhWJMikoYd1Er6Yn5QHaFV20674.jpg


7368024_1.png


01FO4XrqDDhkSY4SkKTzJlh-1..v_1580308446.png


Cyber Privacy Suite –là một gói công cụ để bảo vệ chống lại hành vi trộm cắp dữ liệu, chấm dứt theo dõi web và chặn máy ảnh web và micrô khỏi sự lạm dụng từ bên ngoài. Giải pháp cho phép bạn chặn phân loại tất cả các nỗ lực bên ngoài và bên trong để truy cập vào webcam và micrô, xóa dữ liệu cá nhân và bí mật không an toàn, cũng như thói quen xem và thông tin đăng ký, trước khi loại bỏ khả năng bị đánh cắp và lạm dụng thông tin này.

Features
• Prevents Others From Fingerprinting Your Identity
• Keep You and Your Family Safe
• Enjoy Online Privacy Again
• Encrypts Login Credentials
• Identifies What Personal Information Is Exposed
• Defends Wencams And Microphones From Hacking Attempts
• Guards Against Dangerous Websites
• Secures Your Connections Through VPN Gateways
• Blocks Unwanted Tracking Cookies
• Thwarts Annoying Ads
• Detects Sensitive Documents On Your Device
• Protects Financial And Medical Documents
• Safeguards Your Privacy In Real-time
• Scans The Dark Web For Your Information

What’s New
* not available

Title Release: Cyber.Privacy.Suite.V3.5.6
Developer: Home Page
License: ShareWare
OS: Windows
Download:
XDNHV


 
Top