Cuộc chiến Amazon và Space X 'tăng nhiệt' | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Cuộc chiến Amazon và Space X 'tăng nhiệt'

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Điều chỉnh trong quỹ đạo bay của vệ tinh SpaceX khiến Amazon quan ngại về khả năng dự án Internet vệ tinh trong tương lai của hãng này bị ảnh hưởng.

Continue reading...
 
Top