Cùng Show Desktop nào - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Cùng Show Desktop nào

cyberat

Rìu Bạc Đôi
untitled-jpg.6704


của minh nè, máy nhà chỉ để xem phim và game nhẹ chút rồi ngủ, cả ngày ôm máy cty rồi
 

Bim Sponges

Rìu Sắt Đôi
Em dùng Linux mà. Dùng để làm việc nên chỉ như vậy thôi.
Linux thì bạn dùng thử wallpaper này đây, thay đổi theo thời gian, mà nếu ubuntu thì càng tốt, mình từng dùng rồi:
hoặc thay đổi theo thời tiết:
 
Top