Cú mèo hiếm tái xuất hiện sau 125 năm | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Cú mèo hiếm tái xuất hiện sau 125 năm

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Phân loài Borneo của cú mèo Rajah (Otus brookii brookii) được ghi nhận trong tự nhiên lần đầu tiên từ năm 1892 và hiếm tới mức cần đưa vào bảo tồn.

Continue reading...
 

Bài Viết Mới

Top