Copilot cho Microsoft 365 chính thức bổ sung tiếng Trung phồn thể | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Copilot cho Microsoft 365 chính thức bổ sung tiếng Trung phồn thể

Santoso

Suppervisor Mod
Thành viên BQT
1707155735_harjit_dhaliwal_0-1707148117812_story.jpg


Microsoft đã chính thức thêm một ngôn ngữ phổ biến khác cho người dùng dịch vụ AI tạo ra Copilot cho Microsoft 365. Trong một bài đăng trên blog , công ty đã xác nhận rằng tiếng Trung phồn thể hiện đã được hỗ trợ trong dịch vụ đó.

Microsoft trước đó đã thông báo rằng họ đang có kế hoạch thêm hỗ trợ tiếng Trung phồn thể vào Copilot cho Microsoft 365 nhưng vẫn còn một số vấn đề an toàn chưa xác định cần giải quyết. Những vấn đề đó hiện đã được giải quyết, theo bài đăng trên blog. Họ nói thêm:

Người quản trị và người dùng không cần thực hiện bất kỳ hành động nào để sử dụng tiếng Trung phồn thể với Copilot cho Microsoft 365. Chúng tôi liên tục cải tiến phản hồi ở mọi ngôn ngữ mà chúng tôi hỗ trợ và mong muốn bổ sung hỗ trợ cho nhiều ngôn ngữ hơn nữa trong những tháng tới.

Copilot cho Microsoft 365 hiện chính thức hỗ trợ 26 ngôn ngữ:

 • Arabic
 • Chinese (Simplified)
 • Chinese (Traditional)
 • Czech
 • Danish
 • Dutch
 • English (United Kingdom)
 • English (United States)
 • Finnish
 • French (Canada)
 • French (France)
 • German
 • Hebrew
 • Hungarian
 • Italian
 • Japanese
 • Korean
 • Norwegian (Bokmål)
 • Polish
 • Portuguese (Brazil)
 • Portuguese (Portugal)
 • Russian
 • Spanish
 • Spanish (Mexico)
 • Swedish
 • Thai
 • Turkish
 • Ukrainian

Trang hỗ trợ của Microsoft về vấn đề này lưu ý rằng việc sử dụng Copilot cho chương trình bảng tính Excel hiện chỉ hỗ trợ một số ngôn ngữ hạn chế:

 • Chinese (Simplified)
 • English
 • French
 • German
 • Italian
 • Japanese
 • Portuguese (Brazil)
 • Spanish

Trang hỗ trợ đó cũng chỉ ra rằng giao diện người dùng trong ứng dụng Microsoft 365 hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hơn so với Copilot cho Microsoft 365 hiện đang hỗ trợ. Do đó, nếu bạn cố gắng nhập lời nhắc văn bản bằng ngôn ngữ mà Copilot không hỗ trợ, nó sẽ hiển thị thông báo lỗi. Dịch vụ hiện có giá 30 đô la một tháng cho mỗi người dùng, thanh toán theo năm cho người dùng doanh nghiệp.

Microsoft gần đây đã công bố một số tính năng sắp ra mắt cho Copilot dành cho người dùng Microsoft 365. Chúng bao gồm việc thêm công cụ tạo nghệ thuật AI Designer của công ty vào ứng dụng Word và PowerPoint.
 


Top