Chia sẻ - Content Grabber v2.69.0 Full - Trích xuất nội dung Website - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ Content Grabber v2.69.0 Full - Trích xuất nội dung Website

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Content Grabber là một phần mềm rất phù hợp để trích xuất thông tin từ các trang web. Thông thường, thông tin bạn thấy trên trang web được gắn với cấu trúc của trang web và không thể lưu vào định dạng ưa thích của bạn. Với chương trình này, bạn có thể trích xuất nhiều thông tin khác nhau, chẳng hạn như bảng thông tin, hình ảnh, video và các loại dữ liệu khác từ hầu hết mọi trang web và lưu nó ở định dạng như XML, CSV và Excel. Một tính năng quan trọng của chương trình cho phép bạn tự động hóa các hoạt động khai thác dữ liệu là như vậy mà cho mỗi trang web một Agent bạn xác định dữ liệu chiết xuất sứ mệnh của mình từ các bộ phận cho bạn, sau khi làm việc cho Schedule Agent được khai báo tự động Truy cập trang web tại thời điểm truy cập và trích xuất dữ liệu mới.


Chương trình này có thể phát hiện và trích xuất các định dạng cụ thể của hình ảnh và video mà không thể lưu trong chế độ bình thường. Nó hỗ trợ nhiều định dạng đầu ra, bao gồm cơ sở dữ liệu XML, CSV, Excel hoặc Oracle, SQL SERVER, My Sql và OLE DB. Những dữ liệu này rất có giá trị và có thể được phân tích để xác định đối thủ cạnh tranh kinh doanh.

Các tính năng của Content Grabber:
  • Khả năng nhận diện dữ liệu rất cao ngay cả từ các trang web động và Ajax
  • Hỗ trợ định dạng đầu ra mở rộng
  • Môi trường đồ họa đơn giản và hoạt động dễ dàng
  • Khả năng tự động hóa các hoạt động khai thác theo lịch giờ, hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng
  • Khả năng giám sát các mạng xã hội của các đối thủ cạnh tranh thương mại
  • Ảnh chụp nhanh các thay đổi của trang web
    Và …
Download Content Grabber v2.69.0 Full - Trích xuất nội dung Website

Link trang chủ:

Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.

Mã Hex tải phần mềm:

To view the content, you need to Sign In or Register.

Để hiển thị link tải qua đoạn mã Hex bên trên, các bạn làm theo hướng dẫn ở topic bên dưới:

Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 
Top