Công nghệ trở thành gánh nặng với người già ở Trung Quốc | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Công nghệ trở thành gánh nặng với người già ở Trung Quốc

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Một gia đình phải bế cụ ông 94 tuổi tới ngân hàng để nhận diện; một cụ bà mang tiền lẻ đến trung tâm y tế nhưng bị mời về vì chỉ thanh toán được trên điện thoại.

Continue reading...
 
Top