Công nghệ thực tế ảo đang giúp gì cho các trung tâm y tế, cứu hỏa, cảnh sát? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Công nghệ thực tế ảo đang giúp gì cho các trung tâm y tế, cứu hỏa, cảnh sát?

VNZ-ROAD

NEXTVNZ

Từ các trung tâm y tế, cứu hỏa, cảnh sát... đều đang ứng dụng các công nghệ thực tế ảo để đảm bảo hiệu quả công việc cao nhất.
A.B (Theo BBC)

Vì sao Apple quyết định vung tiền mua hãng công nghệ thực tế ảo NextVR?
Vì sao Apple quyết định vung tiền mua hãng công nghệ thực tế ảo NextVR?


Báo cáo từ 9to5Mac cho biết, tháng 4 vừa qua Apple đã mua lại công ty NextVR với thỏa thuận trị giá khoảng 100 triệu USD. Apple sẽ làm gì với công ty công nghệ thực tế ảo NextVR?

Continue reading...
 


Top