Công nghệ phía sau tàu cao tốc của Trung Quốc | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Công nghệ phía sau tàu cao tốc của Trung Quốc

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các tàu cao tốc có thể đạt tốc độ 350 km/h trong điều kiện khắc nghiệt nhờ thiết kế ứng dụng nhiều công nghệ vật liệu, định vị, chống trượt, giảm ồn.

Continue reading...
 


Top