Công nghệ chỉnh sửa gene thắng giải Nobel Hóa học 2020 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Công nghệ chỉnh sửa gene thắng giải Nobel Hóa học 2020

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Hai nhà khoa học nữ nhận giải Nobel Hóa học năm nay với phương pháp chỉnh sửa gene, giúp thay đổi "mật mã" của sự sống chỉ trong vài tuần.

Continue reading...
 


Top