Công Cụ Truyền Dữ Liệu Qua Mạng Tiện Lợi Hỗ Trợ Linux, Android, Windows Cho Ai Cần | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Công Cụ Truyền Dữ Liệu Qua Mạng Tiện Lợi Hỗ Trợ Linux, Android, Windows Cho Ai Cần

Long Sao


Junior Moderator
Warp easy file transfers between linux and windows

Warp is a File Transfer App for Linux & Windows​


If you’re looking for an easy way to transfer files from Linux to Windows or vice-versa, check out Warp.
Warp is a GTK file transfer app built in Rust. Using the Magic Wormhole protocol, the app makes it super-simple to send files between operating streams and devices. Desktop apps are available for Linux and Windows, and they can be used with the Wormhole Android app.
An internet connection is required to use the app but where possible your file transfers take place over a local network for improved security. Additionally, all file transfers using Warp are encrypted using PAKE.
Warp file transfer app screenshots from linux
Warp send, receive, and transfer screens
Using Warp is no-fuss: open Warp on one computer and drag/drop a file or folder to transfer, and take note of the text code/QR code. Open Warp (or a compatible app) on another device, enter the text code/scan the QR code and the transfer takes place.
You can transfer files from Linux to Windows; Linux to Linux; Windows to Linux; or Linux to Android using a compatible app.
Warp features overview:
  • Send files between multiple devices
  • Encrypted file transfers
  • Transfer files on the local network (if possible)
  • Compatibility with the Magic Wormhole CLI client
  • Generates QR codes compatible with Wormhole Android app
Want to learn more or try it out?

screenshot of warp file transfer app on Windows 11 desktop
Warp is available for Windows too
You can find Warp on Flathub, which works work most major Linux distributions. The source code is freely available if you want to build it by hand.
Looking to download a Warp runtime for Windows devices? Those are available from the project’s Gitlab releases page. Just download the ‘windows artefacts’ .zip archive, extract, and run the .exe inside.

Nguồn tiếng anh từ Scott Bouvier đăng tải tại omglinux.com

Dịch Việt bởi Google Dịch


Warp chuyển tập tin dễ dàng giữa linux và windows Ứng dụng Warp là một ứng dụng truyền tệp cho Linux và Windows Đăng bởi Scott Bouvier Ngày 10 tháng 3 năm 2023 chia sẻ Nếu bạn đang tìm kiếm một cách dễ dàng để chuyển tệp từ Linux sang Windows hoặc ngược lại, hãy xem Warp. Warp là một ứng dụng truyền tệp GTK được xây dựng bằng Rust. Sử dụng giao thức Magic Wormhole, ứng dụng giúp việc gửi tệp giữa các luồng hoạt động và thiết bị trở nên cực kỳ đơn giản. Các ứng dụng dành cho máy tính để bàn có sẵn cho Linux và Windows và chúng có thể được sử dụng với ứng dụng Wormhole Android. Cần có kết nối Internet để sử dụng ứng dụng nhưng nếu có thể, quá trình truyền tệp của bạn sẽ diễn ra qua mạng cục bộ để cải thiện tính bảo mật. Ngoài ra, tất cả các lần truyền tệp bằng Warp đều được mã hóa bằng PAKE. Ảnh chụp màn hình ứng dụng truyền tệp Warp từ linuxMàn hình gửi, nhận và truyền tệp Warp Sử dụng Warp không có gì khó khăn: mở Warp trên một máy tính và kéo/thả tệp hoặc thư mục để truyền và ghi lại mã văn bản/mã QR. Mở Warp (hoặc ứng dụng tương thích) trên thiết bị khác, nhập mã văn bản/quét mã QR và quá trình chuyển diễn ra. Bạn có thể chuyển tập tin từ Linux sang Windows; Linux sang Linux; Windows sang Linux; hoặc Linux sang Android bằng ứng dụng tương thích. Tổng quan về tính năng Warp: Gửi tập tin giữa nhiều thiết bị Chuyển tập tin được mã hóa Chuyển tập tin trên mạng cục bộ (nếu có thể) Khả năng tương thích với ứng dụng khách Magic Wormhole CLI Tạo mã QR tương thích với ứng dụng Wormhole Android Bạn muốn tìm hiểu thêm hoặc thử nó? ảnh chụp màn hình của ứng dụng truyền tệp warp trên máy tính để bàn Windows 11Warp cũng có sẵn cho Windows Bạn có thể tìm thấy Warp trên Flathub, ứng dụng này hoạt động trên hầu hết các bản phân phối Linux chính. Mã nguồn có sẵn miễn phí nếu bạn muốn xây dựng nó bằng tay. Bạn đang tìm cách tải xuống thời gian chạy Warp cho thiết bị Windows? Chúng có sẵn trên trang phát hành Gitlab của dự án. Chỉ cần tải xuống kho lưu trữ .zip 'windows artefacts', giải nén và chạy .exe bên trong.
 
Sửa lần cuối:

Long Sao


Junior Moderator
Giờ bác đang dùng distro nào đó, bác đã test thằng này trên đó chưa ah? Hóng quá :D
Mình đang xài Distro Ubuntu 24.4 LTS và đã sử dụng nó chỉ mỗi tội là Ubuntu 24.4LTS cố cái bị lỗi Camera của Gnome Team thôi
 

Long Sao


Junior Moderator
Vâng nếu có thời gian bác ngó qua. Mà bác làm cv gì, có liên quan đến Linux nhiều ko
Công việc của mình là làm đông y ( y sỹ YHCT) nói tắt là thầy thuốc và lương y. Dùng Linux để bản thân thoải mái cho công việc và ổn định cũng như an toàn thôi. Giờ Linux là hệ điều hành chính thức rồi nên rất ổn định bạn ạ
 

assasin13890

Rìu Sắt
Công việc của mình là làm đông y ( y sỹ YHCT) nói tắt là thầy thuốc và lương y. Dùng Linux để bản thân thoải mái cho công việc và ổn định cũng như an toàn thôi. Giờ Linux là hệ điều hành chính thức rồi nên rất ổn định bạn ạ
Hầy. Bác làm Y mà chơi linux là kinh rồi, cập nhật công nghệ ghê lắm rồi đó {oh}. Có gì ae traođổi chia sẻ thêm về trải nghiệm
 

Long Sao


Junior Moderator
Hầy. Bác làm Y mà chơi linux là kinh rồi, cập nhật công nghệ ghê lắm rồi đó {oh}. Có gì ae traođổi chia sẻ thêm về trải nghiệm
Nói chung dùng khá ổn áp. Có lên thử với 24.04 LTS một thời gian mà bị lỗi nên giờ chỉ về lại 22.4.4 LTS và chạy Dual Cả Windows và Ubuntu trên cùng một máy thấy khá ổn
 

Long Sao


Junior Moderator
Hầy. Bác làm Y mà chơi linux là kinh rồi, cập nhật công nghệ ghê lắm rồi đó {oh}. Có gì ae traođổi chia sẻ thêm về trải nghiệm
Chắc chắn là sẽ chia sẽ thêm về trải nghiệm sử dụng thôi mà. Hiện tại mình cũng đang trải nghiệm thực tiễn Dual và sử dụng công cụ khá ổn định trong công việc và vài việc cần sau đó thì Code lại chỉ dùng 22.4.4 LTS để ổn định không lên cái mới nữa cái mới nữa mệt lắm
 

assasin13890

Rìu Sắt
Chắc chắn là sẽ chia sẽ thêm về trải nghiệm sử dụng thôi mà. Hiện tại mình cũng đang trải nghiệm thực tiễn Dual và sử dụng công cụ khá ổn định trong công việc và vài việc cần sau đó thì Code lại chỉ dùng 22.4.4 LTS để ổn định không lên cái mới nữa cái mới nữa mệt lắm
Đợt tới e có con máy i3 ram 2gb đang định dùng Peppermint hoặc Legacy OS cho nhẹ. E vẫn ưu tiên mấy thằng tối ưu tốt. Test thử trên mấy con máy cùi thì mới biết đc thằng nào ngon hay ko :D
 

Long Sao


Junior Moderator
Đợt tới e có con máy i3 ram 2gb đang định dùng Peppermint hoặc Legacy OS cho nhẹ. E vẫn ưu tiên mấy thằng tối ưu tốt. Test thử trên mấy con máy cùi thì mới biết đc thằng nào ngon hay ko :D
Ubuntu cũng trải nghiệm tốt chỉ là bản 24.4 LTS nó có vấn đề lỗi camera và khá nhiều lỗi kỳ quái. Nên giờ về Ubuntu 22.4.4 LTS cho lành bạn ạ.
 

assasin13890

Rìu Sắt
Ubuntu cũng trải nghiệm tốt chỉ là bản 24.4 LTS nó có vấn đề lỗi camera và khá nhiều lỗi kỳ quái. Nên giờ về Ubuntu 22.4.4 LTS cho lành bạn ạ.
Uhh Ubuntu dùng cho người dùng cơ bản, máy cấu hình cũng phải tạm ổn. Còn cấu hình thấp thì Ubuntu ko gánh được quá đâu.Thế nên mới fai tìm 1 loạt distro nhẹ nhàng đó bác {feel_good}
 

Long Sao


Junior Moderator
Uhh Ubuntu dùng cho người dùng cơ bản, máy cấu hình cũng phải tạm ổn. Còn cấu hình thấp thì Ubuntu ko gánh được quá đâu.Thế nên mới fai tìm 1 loạt distro nhẹ nhàng đó bác {feel_good}
Thực tế Ubuntu muốn dùng máy yếu thì nên dùng các phiên bản thấp hơn như 18.x LTS các bản dưới 20.x là ok mà.
 

Long Sao


Junior Moderator
Máy siêu yếu thì 18,20 vẫn k ăn thua đâu. Mà e lại thích vọc các bản mà dành cho máy siêu yếu. Vọc tìm ra 1 bản nó khoái lắm bác :))
Siêu yếu? là máy đó đồ cổ rồi. Giờ tìm món đó để chơi cũng khó hơn rồi
 


Top