Chứng khoán - Cổ phiếu VRE - Vincom cho Vingroup mượn tài sản đảm bảo | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chứng khoán Cổ phiếu VRE - Vincom cho Vingroup mượn tài sản đảm bảo

Chứng khoán Tín Phong xin chào A/C/E cộng đồng VN-zoom,

Phiên giao dịch ngày 3/7 vừa qua, diễn biến đáng chú ý ở cổ phiếu VRE của Công ty cổ phần Vincom Retail là nước ngoài bán ròng hơn 19,5 triệu cổ phiếu, cao gấp nhiều lần lượng bán ròng các phiên khác trong giai đoạn trước đó.

Ngày 27/6/2024, VRE công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc hai công ty con (VRE sở hữu 100%) sử dụng tài sản thuộc sở hữu của VRE để đảm bảo cho nghĩa vụ của các bên liên quan của VRE. Cụ thể, VRE sẽ ký hợp đồng với VIC/VHM, trong đó VRE sẽ cho VIC/VHM mượn tài sản hữu hình, VIC/VHM sẽ sử dụng tài sản này làm tài sản đảm bảo để tăng hạn mức tín dụng nhằm mục đích phát triển các dự án bất động sản trong tương lai. VIC/VHM có trách nhiệm hoàn trả các khoản vay cho ngân hàng và VRE sẽ nhận được thu nhập phí từ việc cho mượn tài sản.

Câu hỏi mà nhiều A/C nhà đầu tư quan tâm lúc này là:

- Vincom có cho Vingroup mượn tiền?

- Vincom đang làm ăn ra sao?

- Có nên mua cổ phiếu VRE lúc này?

- Định giá năm 2024 và 2025 là bao nhiêu?

Tất cả câu hỏi đó được Thắng trả lời trong video này.

Tiêu đề của video là: Cổ phiếu VRE - Vincom cho Vingroup mượn tài sản đảm bảoMời cả nhà cùng xem và chia sẻ ý kiến.
 

assasin13890

Rìu Sắt
Đang găm 1 ít VRE, mà ko biết giờ ra sao bác ạ. Cứ kệ vứt đó , ko suy nghĩ nhiều :))
 


Top