Chứng khoán - Cổ phiếu VIC - Có nên mua trong lúc này? Định giá Vingroup 2024 và 2025 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chứng khoán Cổ phiếu VIC - Có nên mua trong lúc này? Định giá Vingroup 2024 và 2025

Chứng khoán Tín Phong chào A/C/E cộng đồng VN-zoom,

CTCP tập đoàn Vingroup (mã CK: VIC) là một tập đoàn đa ngành được thành lập năm 2002, tiền thân là CTCP thương mại tổng hợp Việt Nam (Technocom).

Những lĩnh vực kinh doanh chính của tập đoàn Vingroup bao gồm: kinh doanh bất động sản, khách sạn, dịch vụ giải trí, y tế, giáo dục, bán lẻ, sản xuất công nghiệp và công nghệ.

Ngày 21/6, cổ phiếu VIC dừng ở mức giá sàn 41.650 đồng/cp. Đây là mức giá thấp nhất kể từ đầu tháng 11/2017. Nguyên nhân đến từ nhà đầu tư nước ngoài bán ròng và tổ chức trong nước mất kiên nhẫn về tương lai của Vingroup và Vinfast - công ty sản xuất xe điện lớn nhất Đông Nam Á.

Câu hỏi mà nhiều A/C nhà đầu tư đặt ra ở đây là:

- Vingroup đã đầu tư bao nhiêu tiền vào Vinfast?

- Tại sao nhiều người nói Vingroup "sa lầy" tại Vinfast?

- Lối ra nào cho Vingroup trong thời gian tới?

- Có nên mua cổ phiếu VIC lúc này?

Tất cả câu hỏi đó được Thắng trả lời trong video này.

Tiêu đề của video là: Cổ phiếu VIC - Có nên mua trong lúc này? Định giá Vingroup 2024 và 2025 l Chứng khoán Tín PhongMời cả nhà xem và đóng góp ý kiến.
 


Top