Chứng khoán - Cổ phiếu VHM - Vinhomes cho Vinfast vay tiền? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chứng khoán Cổ phiếu VHM - Vinhomes cho Vinfast vay tiền?

Chứng khoán Tín Phong xin chào A/C/E cộng đồng Vn-zoom,

Trước những tin đồn về việc CTCP Vinhomes (mã CK: VHM) "nuôi" Vinfast, trong cuộc họp ĐHCĐ ngày 24/4, CEO Vinhomes khẳng định rằng "Chúng tôi không tài trợ vốn cho các công ty khác trong hệ sinh thái, nhất là VinFast. Mọi giao dịch đều được ghi nhận minh bạch trong báo cáo tài chính, vì Vinhomes là một công ty niêm yết".

Nhà đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm bán ròng mạnh hơn 15 nghìn tỷ đồng cổ phiếu VHM sau khi nghe "hung tin".

Câu hỏi mà nhiều A/C nhà đầu tư quan tâm là:

- Vinhomes có cho Vinfast vay tiền không?

- Quỹ đất của Vinhomes có bao nhiêu?

- Tại sao nước ngoài bán ròng cổ phiếu Vinhomes?

- Hành động tốt nhất cho những A/C kẹp hàng Vinhomes là gì?

Tất cả câu hỏi đó được Thắng trả lời trong video này.

Tiêu đề của video là: Cổ phiếu VHM - Vinhomes cho Vinfast vay tiền?Mời cả nhà xem và chia sẻ quan điểm tích cực. Mọi ngôn từ thô tục sẽ bị chặn ngay lập tức.
 
"Mọi giao dịch đều được ghi nhận minh bạch trong báo cáo tài chính"
Hãy tin nhau !
OK
 


Top