Chứng khoán - Cổ phiếu TPB có nên mua đầu tư trong năm nay? ĐỊNH GIÁ ngân hàng TPB | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chứng khoán Cổ phiếu TPB có nên mua đầu tư trong năm nay? ĐỊNH GIÁ ngân hàng TPB

Lê Thắng chào toàn bộ A/C/E cộng đồng Vn-zoom,

TPBank – Ngân hàng TMCP Tiên Phong là ngân hàng dẫn đầu trong công nghệ chuyển đổi số và công nghệ thông tin. Ngân hàng này nổi lên trong thời gian vừa qua khi kết quả kinh doanh quý 1 khả quan, tỷ lệ nợ xấu không tăng và cải thiện biên lãi thuần.

Sau khi về tay của ông Đỗ Minh Phú - chủ tịch tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, TPBank có sự chuyển biến tích cực về chất lượng tài sản: tỷ lệ nợ xấu giảm, mua lại toàn bộ trái phiếu VAMC, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn tăng.

Câu hỏi mà nhiều A/C nhà đầu tư quan tâm là:

- Chất lượng tài sản của ngân hàng TPBank có tốt không?

- Có nên mua TPB trong tháng này?

- Định giá hợp lý của cổ phiếu TPB là bao nhiêu?

Tất cả những câu hỏi đó được Thắng trả lời trong video này.

Tiêu đề của video là: Cổ phiếu TPB có nên mua đầu tư trong năm nay? ĐỊNH GIÁ ngân hàng TPB l Chứng khoán Tín PhongMời cả nhà xem video và bình luận ý kiến về cổ phiếu này.
 


Top