Chứng khoán - Cổ phiếu SHS - Có nên mua trong tháng 6? Định giá năm 2024 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chứng khoán Cổ phiếu SHS - Có nên mua trong tháng 6? Định giá năm 2024

Chứng khoán Tín Phong chào A/C cộng đồng VN-zoom,

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) được chính thức thành lập ngày 15/11/2007 với số vốn điều lệ ban đầu là 350 tỷ đồng. Năm 2009, cổ phiếu của công ty chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Người đứng đầu công ty là ông Đỗ Quang Vinh.

Về chất lượng tài sản, năm 2023 tổng tài sản của công ty là 11,500 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 10,000 tỷ đồng, vốn hóa thị trường là 15,100 tỷ đồng, giá cổ phiếu là 18,600 đồng, KLGD trung bình đạt 20 triệu CP/phiên, doanh thu trung bình 1,400 tỷ đồng và lợi nhuận 500 tỷ đồng.

Một vài câu hỏi Thắng thường xuyên nghe A/C nhà đầu tư đặt ra rằng:

"Cổ phiếu SHS nên mua khi nào?"

"Có nên mua thêm/mua trung bình SHS?"

"Định giá năm 2024?"

Tất cả thắc mắc của A/C được Thắng trả lời trong video này.

Tiêu đề video là: Cổ phiếu SHS - Có nên mua trong tháng 6? Định giá năm 2024 l Chứng khoán Tín PhongMời cả nhà xem và tham gia bình luận.
 


Top