Cổ phiếu Apple tăng mạnh trước thềm ra mắt iPhone 12 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Cổ phiếu Apple tăng mạnh trước thềm ra mắt iPhone 12

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Giá cổ phiếu Apple đã tăng 6,35% vào 12/10 - mức tăng cao nhất của hãng trong tháng 7 - một ngày trước sự kiện "Hi Speed" dự kiến ra iPhone 12.

Continue reading...
 


Top