Hỏi/ Thắc mắc - Có nên cập nhật phần mềm cho smartphone cũ và vấn đề bộ nhớ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Có nên cập nhật phần mềm cho smartphone cũ và vấn đề bộ nhớ

easy 8

Gà con
Thứ 1:
Mấy bạn cho mình hỏi hiện mình có nên cập nhật phần mềm cho máy smartphone SamSung Galaxy J6+ của mình không ?
Thứ 2 :
Tại sao khi phân tich bộ nhớ tại sao ở Bộ nhớ trong phần Khác chiếm nhiều MB thế ạ ?
Thứ 3:
Nếu mình cài ứng dụng trên thẻ nhở micro SD (Bộ nhớ ngoài ) thì thẻ mình có bị hư hỏng gì không ạ ?
Screenshot_20200623-152026_My-Files.jpg
 

mrJaden

Rìu Bạc
Thứ 1:
Mấy bạn cho mình hỏi hiện mình có nên cập nhật phần mềm cho máy smartphone SamSung Galaxy J6+ của mình không ?
Thứ 2 :
Tại sao khi phân tich bộ nhớ tại sao ở Bộ nhớ trong phần Khác chiếm nhiều MB thế ạ ?
Thứ 3:
Nếu mình cài ứng dụng trên thẻ nhở micro SD (Bộ nhớ ngoài ) thì thẻ mình có bị hư hỏng gì không ạ ?
1st: nếu máy vẫn sd bt thì k nên, nhưng nếu bạn là vọc sỹ :)) thì cứ nên bản official nếu hãng còn. hay root máy rồi thì có thể cài rom cook lên android mới nhất
2nd: mục khác thì có thể bao gồm cả "system", file hệ thống
3rd: bạn nên chọn thẻ nhớ class 10 trở lên thì sẽ hạn chế độ trễ, tốc độ đọc ghi k ảnh hưởng nhiều
last: nếu cần thiết thì lên đời máy để trải nghiệm android mới, k thì nên root để vọc đã hơn bạn ạ
 

tan3n

Búa Gỗ
Với tôi HDH có update mới thì cứ up lên thôi còn phần mềm riêng lẻ có bản mới cũng up lên hết nhưng tuỳ soft. Mình dùng con zen 2 chip intel đời 2015 vẫn cứ up soft lên đều. Nếu cài thẻ nhớ thì chọn class 10 như bác mrJaden nói ở trên
 

easy 8

Gà con
Với tôi HDH có update mới thì cứ up lên thôi còn phần mềm riêng lẻ có bản mới cũng up lên hết nhưng tuỳ soft. Mình dùng con zen 2 chip intel đời 2015 vẫn cứ up soft lên đều. Nếu cài thẻ nhớ thì chọn class 10 như bác mrJaden nói ở trên
1st: nếu máy vẫn sd bt thì k nên, nhưng nếu bạn là vọc sỹ :)) thì cứ nên bản official nếu hãng còn. hay root máy rồi thì có thể cài rom cook lên android mới nhất
2nd: mục khác thì có thể bao gồm cả "system", file hệ thống
3rd: bạn nên chọn thẻ nhớ class 10 trở lên thì sẽ hạn chế độ trễ, tốc độ đọc ghi k ảnh hưởng nhiều
last: nếu cần thiết thì lên đời máy để trải nghiệm android mới, k thì nên root để vọc đã hơn bạn ạ
Thank mấy bạn nhiều
 

easy 8

Gà con
1st: nếu máy vẫn sd bt thì k nên, nhưng nếu bạn là vọc sỹ :)) thì cứ nên bản official nếu hãng còn. hay root máy rồi thì có thể cài rom cook lên android mới nhất
2nd: mục khác thì có thể bao gồm cả "system", file hệ thống
3rd: bạn nên chọn thẻ nhớ class 10 trở lên thì sẽ hạn chế độ trễ, tốc độ đọc ghi k ảnh hưởng nhiều
last: nếu cần thiết thì lên đời máy để trải nghiệm android mới, k thì nên root để vọc đã hơn bạn ạ
bạn ơi cho mình hỏi thêm cái là mình xài thẻ nhớ microSD class 10 nhưng cái dung lượng tổng và cái dung lượng thành phần nó không khớp với nhau thế (trong hình ) . Cảm ơn bạn
Screenshot_20200702-184307_Device-care.jpg
 


Top