Cỏ biến đổi gene hút chất độc hại | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Cỏ biến đổi gene hút chất độc hại

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà khoa học lần đầu tiên phát triển thành công cỏ biến đổi gene có khả năng hấp thụ hóa chất hexogen, giúp xử lý ô nhiễm.

Continue reading...
 

Bài Viết Mới

Top