Hỏi/ Thắc mắc - có ai có tài khoản memrise pro cho mình xin đc ko thanks bn | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc có ai có tài khoản memrise pro cho mình xin đc ko thanks bn

doanhvv

Rìu Bạc Đôi
memrise trên mobile nó chỉ cho học khóa tiếng anh do nó cài đặt sẵn không giống như desktop thích học bộ nào thì học bộ đấy được nhỉ @@
 
Top