Nhờ tư vấn - Cloud Server Của Công Ty CP Dữ Liệu Toàn Cầu (Gdata)? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nhờ tư vấn Cloud Server Của Công Ty CP Dữ Liệu Toàn Cầu (Gdata)?

sugarkim


Junior Moderator
Thành viên BQT
Chào anh em vn-z.vn!
Như tiêu mình cần tư vấn về Cloud Server Của Công Ty CP Dữ Liệu Toàn Cầu từ những người đã dùng dịch vụ của bên này. Do công ty đang định thuê 1 VPS cloud bên này (Giá khá mềm và mình chưa dùng dịch vụ bên này nên mình hơi sợ)
- Cloud Server hoạt động ổn định không?
- Hỗ trợ kỹ thuật có tốt không?
Mình cảm ơn và mong nhận được sự hỗ trợ từ vn-z.vn!
 

Cloud

Administrator
Nhờ ducuong hỗ trợ thành viên nè.
 

ducuong

Group Partner
Hix, không thấy thông báo được tag mới buồn chứ :( Đã inbox
 


Top