Desktop & Văn phòng - Close All Windows v.5.1 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Desktop & Văn phòng Close All Windows v.5.1

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
closeall5-callouts.pngClose All Windows - là một tiện ích nâng cao nhỏ dành cho Windows, nó sẽ nhấp nháy tín hiệu "đóng" cho tất cả các ứng dụng đang chạy và sau đó dừng lại. Điều gì có thể dễ dàng hơn một danh sách nhiệm vụ với các hộp kiểm và nút OK? Bạn có thể chọn nhiều ứng dụng bằng cách nhấp vào chúng trong danh sách, sau đó nhấp vào nút OK để đóng các ứng dụng đã chọn hoặc sử dụng các nút đóng riêng lẻ để đóng từng ứng dụng một.

CloseAll là một công cụ quản lý tác vụ tối ưu: bạn có thể chọn các tùy chọn sắp xếp và nhóm khác nhau, tùy chỉnh kích thước của các biểu tượng, tìm kiếm ứng dụng bằng cách nhập bất kỳ phần nào của tiêu đề cửa sổ hoặc tên ứng dụng của chúng.

closeall5-close-button.png


What New
Changelog for CloseAll v5.1 (September 22, 2022):

New custom frame with enabled "Themed Frame" option
Changed highlight colors for dark and light themes
Fixed flickering of bottom bar on startup
Some other minor improvements and bugfixes


HOMEPAGE
https://anonymz.com/...www.ntwind.com/


P6eRbc.pngpass : 123​
 


Top