Clip rời xe lăn lao xuống biển cứu người đuối nước nóng nhất mạng xã hội | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Clip rời xe lăn lao xuống biển cứu người đuối nước nóng nhất mạng xã hội

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
 

thuyanbui

Rìu Chiến Vàng Chấm
Cuộc sống thường nhật giữa bối cảnh khó khăn về kinh tế và dịch bệnh sản sinh ra những người hùng thời hiện đại (bỏ xe lăn cứu người...) những kẻ liều lĩnh (cướp bóc, chạy xe bán mạng) hoặc những người chơi ngu (đốt pháo). Một bức tranh xã hội (mặt trái) mà cần mọi người chung sức bài trừ (nếu không sợ bì trả thù).
 


Top