FreeSoft - Clean DNS.4.299.20.1 - Ứng dụng sửa chữa các thiết bị Cache | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

FreeSoft Clean DNS.4.299.20.1 - Ứng dụng sửa chữa các thiết bị Cache

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
cNxTLPB.jpg


Clean_DNS – là một công cụ có thể kiểm tra và sửa chữa thiết cache .Nó cũng tạo ra một bản báo cáo về những hành động nó đã được thực hiện sau một máy quét của thiết cache. Nó là một công cụ di động, do đó bạn có thể để nó chạy từ lưu trữ và không cần phải cài đặt nó ở cửa Sổ.

Tính năng
• Không cần cài đặt
• Quét và sửa chữa thiết nhớ tạm
• Đơn giản diện
• Đơn giản DNS kiểm tra, và công cụ sửa chữa
• Và nhiều hơn nữa..

Title Release: Clean_DNS 4.296.20.1
Home Page : https://www.sosvirus.net/telecharger/clean_dns/
License: FreeWare
OS: Windows
Download:
XDNHV 
Sửa lần cuối:

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
New Update Clean_DNS 4.296.20.1- đã cập nhật thêm phiên bản mới
 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
New Update Clean_DNS 4.299.20.1- đã cập nhật thêm phiên bản mới
 


Top