Phần mềm khác - CIMCO Edit v8.04.01 Full - Ứng dụng lập trình CNC, gia công - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Phần mềm khác CIMCO Edit v8.04.01 Full - Ứng dụng lập trình CNC, gia công

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
CIMCOEdit là một trình soạn thảo cnc cho các lập trình viên cnc trên toàn thế giới, một công cụ biên tập chuyên nghiệp, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí. Phần mềm CIMCO cung cấp một bộ công cụ chỉnh sửa cần thiết để đáp ứng nhu cầu hiện đại của chương trình chỉnh sửa cnc. CIMCO cũng bao gồm các công cụ mới và mạnh mẽ, bao gồm các công cụ so sánh tệp. Phần mềm này đã được thiết kế và xuất bản trong hai phiên bản. Chuyên nghiệp và chuẩn mực. Phiên bản phần mềm tiêu chuẩn không bao gồm tất cả các tính năng. Ngoài ra, cimco là phiên bản mới nhất của trình soạn thảo cnc phổ biến nhất với hơn 80.000 giấy phép được phân phối trên thị trường, đây là một công cụ tốt cho các lập trình viên cnc chuyên nghiệp.

Các tính năng của Cimco Edit
  • Quản lý các chương trình cnc lớn (tùy thuộc vào dung lượng bộ nhớ trên máy tính)
  • Các chức năng đặc biệt của mã cnc: bao gồm đếm dòng, quản lý ký tự, công cụ tìm phạm vi XYZ
  • Các hàm toán học: toán cơ sở, phép quay, gương, công cụ bù và dịch
  • So sánh các tệp với nhau: Xem sự khác biệt của một dòng / phần tại một thời điểm
  • Hỗ trợ cho các tập tin Mazatrol
  • Hỗ trợ tập tin STL
  • Phối hợp với NC-Assistant
  • Điều chỉnh in
  • Sử dụng các giải pháp CAD 2D trong chương trình cimco để giải quyết các vấn đề hình học 2D.
Download CIMCO Edit v8.04.01 Full - Ứng dụng lập trình CNC, gia công

Link trang chủ:

Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.

Mã Hex tải phần mềm:

To view the content, you need to Sign In or Register.

Để hiển thị link tải qua đoạn mã Hex bên trên, các bạn làm theo hướng dẫn ở topic bên dưới:

Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 
Top